darek pro tučňáka


Apelační soud v době předbělohorské

STRÁNKY VĚNOVANÉ VZNIKU, HISTORII, PRAVOMOCI A ČINNOSTI APELAČNÍHO SOUDU V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ+++++++++++++++++STRÁNKY VĚNOVANÉ VZNIKU, HISTORII, PRAVOMOCI A ČINNOSTI APELAČNÍHO SOUDU V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ+++++++++++++++++STRÁNKY VĚNOVANÉ VZNIKU, HISTORII, PRAVOMOCI A ČINNOSTI APELAČNÍHO SOUDU V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ+++++++++++++++++STRÁNKY VĚNOVANÉ VZNIKU, HISTORII, PRAVOMOCI A ČINNOSTI APELAČNÍHO SOUDU V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ


pečeť apelačního soudu Úvod

Historické poměry předcházející zřízení apelačního soudu

Města a městské právo v době předbělohorské

Zřízení a činnost apelačního soudu

Stručné shrnutí vývoje apelačního soudu po roce 1620

Závěr

Prameny a literatura

Soubory ke stažení© 2004, Ladislav Král (kontakt: spravcewebu@gmail.com)